Narciarstwo / Reguły transportu

SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s., Dlouhá 719/44, 110 00 Praha 1, Staré Město

REGON 26834430, NIP  CZ26834430

Pełny tekst regulaminu używania górskich środków transportu w ośrodku narciarskim Kohútka - Javorníky

Ceny karnetów narciarskich glavnoj sezony.